Trường đã nhận được thông tin đăng ký từ bạn. Phòng tuyển sinh sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất !